инж. Стефан Генчев

Кратка Автобиография

Казвам се Стефан Генчев, на 26 години от град Бургас. Завърших специалността „Строителство на сгради и съоръжения“, специализация „Конструкции“ в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София.

Дипломната работа, която разработих беше на тема „Проектиране на стоманобетонна конструкция на офис сграда“ към Катедра „Масивни конструкции“.

Опит

Професионалният ми опит започна още по време на следването ми в университета, когато започнах работа в проектантско бюро. В началото работих като чертожник, а след третия месец вече участвах в проектирането на големи строителни съоръжения, изготвянето на изчислителните им модели, оразмеряването на елементите по конструкцията и изчертаването им.

Проектите, които съм разработвал самостоятелно от фаза идеен проект до работен проект са: индустриално хале, многофамилна жилищна сграда, еднофамилна жилищна сграда, лятна кухня и няколко метални конструкции, предназначени за интерактивно забавление с височина 20m и квадратура 1000-1200m².

софтуерни умения
CAD и BIM програми
Autodesk AutoCAD 95%
ZWSOFT ZWCAD 95%
Autodesk Advance Steel 90%
Design Expert 90%
Програми за статико-динамичен анализ на строителните конструкции
IDEA StatiCa 95%
Radimpex Tower 90%
Robot Structural Analysis 85%
CSI SAP2000 70%