инж. Синан Салиев

Кратка Автобиография

Казвам се Синан Салиев, на 26 години съм и се занимавам с проектиране на строителни конструкции.

През 2020 г. завърших с отличен успех специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ, София.

Дипломната работа, която разработих към Катедра „Масивни конструкции“ беше на тема „Конструктивен проект на стоманобетонен вантов пътен мост – тип Extradosed“. Едно доста интересно, в също време предизвикателно съоръжение от гледна точка на статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструктивните елементи. Дипломният ми проект беше оценен на първо място в два различни конкурса.

Опит

До момента съм работил в две проектантски бюра – в София и Бургас. В началото се занимавах с чертожна дейност на мостови съоръжения и жилищни сгради, а по-нататък с проектантска дейност – моделиране на конструкцията на сгради и съоръжения, статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструктивните елементи.

Участвал съм в проектирането на многофамилни жилищни сгради със стоманобетонна носеща конструкция.

Проектирал съм еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради със стоманобетонна и дървена носеща конструкция.

Проектирал съм еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради с дървена носеща конструкция за Германия.

Отличия и Награди
  • 1-во място в конкурса „Най-добра дипломна работа по стоманобетонни и зидани конструкции“, организиран през 2020 г. от Катедра „Масивни конструкции“ при УАСГ и КИИП Регионална колегия София-град. 
    https://www.kiip-sofia.com/images/sinan.pdf 
  • 1-во място на състезание по строене на мостове от спагети – „Spaghetti Bridge“, организирано през 2018 г. от УАСГ, София.
  • 1-во място на олимпиада по „Съпротивление на материалите“, организирана през 2017 г. от УАСГ, София.

 

 

софтуерни умения
CAD и BIM програми
Autodesk AutoCAD 95%
ZWSOFT ZWCAD 95%
Radimpex ArmCAD 90%
GRAPHISOFT ArchiCAD 75%
Autodesk Revit 60%
Програми за статико-динамичен анализ на строителните конструкции
Radimpex Tower 85%
CSI SAP2000 80%
CSI ETABS 80%
SOFiSTiK 55%