арх. Павел Павлов

Кратка Автобиография

Павел Павлов, на 26 години от град Бургас. Завърших образованието си по архитектура в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София към Катедра „Жилищни сгради“.

Опит

През 2018 г. започна професионалният ми опит в проектантско бюро. В длъжностните ми характеристики влизат изготвянето на архитектурни проекти в идейна, техническа и работна фази, координация между всички инженерни специалности, директна комуникация с клиента и строителя на обекта.

Към досегашния ми опит в проектирането влизат: еднофамилни, многофамилни – високи жилищни сгради, многофункционални жилищни комплекси, обществени сгради, Medical Spa център, интериорни решения и устройствени процедури.

софтуерни умения
Autodesk AutoCAD 90%
GRAPHISOFT ArchiCAD 95%
Adobe Photoshop 85%
Lumion 100%
Microsoft Office 90%